Bild CFB disk

Välkommen till Creative Food Business hemsida

 

 

2018-04-27

Välkommen till Creative Food Business® hemsida CFB Creative Food Business är en bifirma till bolaget CFB Creative Future Business AB (www.creativefuturebusiness.com) Creative Future Business AB arbetar inom fyra (4) områden 1. Affärsmodeller 2. Affärsverksamhet/konsulting/utbildning 3. Coaching/rådgivning till entreprenörer som vill utveckla sin idé- start – upp företag 4. Affärsresor Momentet Affärsutveckling koncentreras till en unik affärsutvecklingsprocess kallad Creative Food Business® och detta är denna process hemsida

En unik affärsutvecklingsprocess helt på deltagarnas villkor

Creative Food Business® (CFB) initierades av ABB, Ahrens & Partners, Li Livsmedelsföretagen och SIK/SP Food and Bioscience år 2002.  Processen pågår under maximalt åtta månader. Under denna period träffas deltagarna vid flera olika tillfällen. Mellan träffarna håller man kontakt med hjälp av lämpliga digitala arbetsverktyg. Processen inleds med träning och stimulans till kreativt tänkande. Deltagarna genomför tillsammans övningar med syfte att driva utvecklingen av nya affärsidéer framåt. Processen blir efterhand mer konkret och målinriktad för att slutligen handla om utformandet av en färdig affärsplan. Mellan mötestillfällena har deltagarna också kontakt med en coach så att utvecklingsprocessen inte fastnar. Det första CFB-programmet inleddes 2003. Förutom de initierande organisationerna stod även Ideon AgroFood bakom de första omgångarna. KK-stiftelsens program krAft och meNY har delvis inspirerat till en del av processen, men också varit finansiärer till CFB. Den drivande kraften har hela tiden varit Christina Skjöldebrand, forskare och entreprenör. 2013 drevs CFB i ett joint venture tillsammans med mediaentreprenören Stellan Löfving och hans bolag Foodwire. Sedan 2014 drivs CFB av företaget CFB Creative Future Business AB och Christina Skjöldebrand