Resultat

  • Sedan starten har 55 deltagare från 42 olika företag genomgått CFB:s program.
  • Ett program med 9 små lokala företag
  • Ett program med 5 företag från blandade branscher (flyg, livsmedel, sport, el)
  • 20 nya produktidéer, patent och företag har skapats. 
  • Ett fungerande nätverk med 36 olika företag har bildats.
  • Under 8 år har verksamheten omsatt 10 miljoner kronor.