Praktiska frågor

Hur går ett CFB-program till, rent praktiskt?

Den grundläggande strukturen innebär att man formar en grupp med mellan 10 och 15 deltagare. Man träffas fysiskt med jämna mellanrum och däremellan har deltagarna och coacherna kontakt via andra kanaler. Deltagarna har stort inflytande över processen och kan påverka utformningen. Men ett vanligt upplägg är att man träffas fysiskt varannan månad. Träffarna hålls ofta ”från lunch till lunch”: man träffas vid lunchtid en dag och programmet pågår till lunchtid påföljande dag med en övernattning.

Vad är målet med processen?

Det yttre målet är att skapa nya idéer och affärer och konkretisera dessa i affärsplaner. Men det djupare målet är att deltagarna, genom aktivt lärande och en beprövad metod, ska bli skickligare på att kläcka, identifiera och utveckla nya idéer, koncept och affärer.

Vad kostar det att vara med?

Deltagaravgiften för CFB-programmet är inte definitivt fastslagen än, men kommer troligen att ligga på cirka 40.000 kr för en deltagare. För ytterligare en deltagare från samma företag blir deltagaravgiften 10.000 kr. Övernattningar under workshops ingår inte i den kostnaden.