Bild CFB disk

Välkommen till Creative Food Business hemsida

 

 

2018-04-27

Välkommen till Creative Food Business® hemsida CFB Creative Food Business är en bifirma till bolaget CFB Creative Future Business AB (www.creativefuturebusiness.com) Creative Future Business AB arbetar inom fyra (4) områden 1. Affärsmodeller 2. Affärsverksamhet/konsulting/utbildning 3. Coaching/rådgivning till entreprenörer som vill utveckla sin idé- start – upp företag 4. Affärsresor Momentet Affärsutveckling koncentreras till en unik affärsutvecklingsprocess kallad Creative Food Business® och detta är denna process hemsida

En unik affärsutvecklingsprocess helt på deltagarnas villkor

Creative Food Business® (CFB) initierades av ABB, Ahrens & Partners, Li Livsmedelsföretagen och SIK/SP Food and Bioscience år 2002.  Processen pågår under maximalt åtta månader. Under denna period träffas deltagarna vid flera olika tillfällen. Mellan träffarna håller man kontakt med hjälp av lämpliga digitala arbetsverktyg. Processen inleds med träning och stimulans till kreativt tänkande. Deltagarna genomför tillsammans övningar med syfte att driva utvecklingen av nya affärsidéer framåt. Processen blir efterhand mer konkret och målinriktad för att slutligen handla om utformandet av en färdig affärsplan. Mellan mötestillfällena har deltagarna också kontakt med en coach så att utvecklingsprocessen inte fastnar. Det första CFB-programmet inleddes 2003. Förutom de initierande organisationerna stod även Ideon AgroFood bakom de första omgångarna. KK-stiftelsens program krAft och meNY har delvis inspirerat till en del av processen, men också varit finansiärer till CFB. Den drivande kraften har hela tiden varit Christina Skjöldebrand, forskare och entreprenör. 2013 drevs CFB i ett joint venture tillsammans med mediaentreprenören Stellan Löfving och hans bolag Foodwire. Sedan 2014 drivs CFB av företaget CFB Creative Future Business AB och Christina Skjöldebrand

Varför skall jag vara med i CFB ?

 Några ord:

 • ”Ger mig ny energi, nya tankar och nya strukturer”
 • ”Jag behöver komma ifrån vardagen och träffa personer som varit med om samma sak som jag ur ett innovations och utvecklingsperspektiv”
 • ”En del av verkligheten med spännande samtal (Förvalta, förnya, förbättra, förändra)”
Ett citat: 
Jag måste komma hit >>> För hjärnans skull

Speed dating

Var och en fick tänka ut ett problem för att få hjälp av de andra att lösa.

Många konstruktiva kommentarer, råd blev resultatet av speeddatingen Resultatet har var och en fått men diskussionen efter gav flera konstruktiva aktiviteter som CFB kan tillhandahålla.

VARFÖR CFB?

Förväntningar och verkligt resultat, syftet med helheten(vision). Möta andra intressanta personer, kunna få en spegling i vardagen och i arbetet. Kreativ utveckling.

 • Få Hjälpmedel
 • Få Metoder
 • Ny syn på omvärlden, Nya tankar
 • Ifrågasätta
 • Vara med och träna kreativitet
 • Få hjälp till att be om hjälp
 • Ensam normalt i gruppen i arbetet. En av CFBs utgångspunkter är just ensam är inte stark
 • CFB är och ger trygghet och tillit
Vad ska CFB erbjuda?
Innehåll och kvalitet (Mål) med främst nätverket Intressanta program (2 ggr / år)
 • Framtidsinriktat
 • Föreläsare
 • Mentorskap
 • Coaching
 • Konsulting
 • Styrelsearbete
 • Tips & råd
 • Akademi vs företag
 • Resor
 • Studiebesök

Man erbjuds medlemskap i nätverket när man gått genom CFB. Programmet skapar exklusivitet . Om någon deltagare byter jobb eller företag erbjuds det nya företaget/efterträdaren att vara med i ny omgång av CFB.

Vilka är målgruppen?

 • Livsmedelsindustrin
 • CFB-deltagare

Summering
Förväntningar:
Ny energi – nya tankar
Komma utanför vardagen, få och ge energi
Ut ur bubblan, energi för hjärnan
Hjälp med att få ut mina budskap och bli lyssnad till Paus i min frustration
Positiv feed back
Släppa vardag
Nya perspektiv
Energi och kreativitet

 

”De riktiga innovationerna lyser med sin frånvaro”


bild 2
Industrin anpassar sig till ökad konkurrens från utlandet och pressen från handelns egna märkesvaror. De riktiga innovationerna lyser med sin frånvaro.

Det är några av slutsatserna från konferensen DI Livsmedel, som hölls den 22 maj i Stockholm.

Slutsatserna baseras bland annat på rapporten Food Change 2013, som tagits fram av United Minds. Rapporten presenterades av Ingela Stenson, som konstaterade att handeln och industrin inte riktigt lyckas möta efterfrågan från dagens unga konsumenter.